Politica de confidențialitate

Asociația Partener. Grupul de Inițiativă pentru Dezvoltare Locală.

POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE

TERMENI DE UTILIZARE A WEBSITE-ULUI www.asociatia-partener.ro

REG – GDPR 03 | Versiune 1.0 | Data emitere: 14.02.2023

Bine ați venit pe site-ul nostru. www.asociatia-partener.ro este un site specializat creat pentru a vă oferi o prezentare a companiei ASOCIAȚIA PARTENER. GRUPUL DE DEZVOLTARE LOCALĂ, informații despre serviciile noastre și portofoliul de lucrări.

Dacă continuați să lecturați și să utilizați acest site, sunteți de acord să respectați următorii Termeni de utilizare ai www.asociatia-partener.ro, care, împreună cu Politica de prelucrare a datelor cu caracter personal și Regulile noastre guvernează relația ASOCIAȚIEI PARTENER cu dvs. în legătură cu acest site. Dacă nu sunteți de acord cu nici o parte a acestor termeni și condiții, vă rugăm să nu utilizați site-ul nostru.

Termenii „ASOCIAȚIA-PARTENER.ro” sau „noi” sau „noi” se referă la proprietarul site-ului al cărui nume este ASOCIAȚIA PARTENER, cu sediul social în Iași, B-dul Carol 1, Nr. 4, Corp A, Et. 3, cam. 303 – 304. Termenul „Dvs” se referă la utilizatorul site-ului nostru. Termenul „Site” se referă la site-ul nostru.

Asociația Partener își rezervă dreptul de a șterge sau de a actualiza în fiecare moment conținutul site-ului www.asociatia-partener.ro și a Termenilor de utilizare și/sau a oricărei politici sau notificări publicate pe site fără nicio notificare.

De fiecare dată când utilizați Site-ul, acest acord/termeni de utilizare, după cum este citit, va guverna utilizarea dvs. În consecință, atunci când utilizați Site-ul, trebuie să verificați data acestor termeni care apar în partea de sus a acestui acord și să examinați toate modificările de la ultima versiune.

Capacitatea de a accepta Termenii de Utilizare

Cu fiecare utilizare a Site-ului, vă declarați de acord atât Dvs, cât și orice alte persoane pe care le reprezentați, fără limitări de orice fel, să respectați acești Termeni de Utilizare, și reprezentați și garantați că aveți capacitatea legală de a fi de acord și a accepta acești Termeni de Utilizare în ceea privește propria persoană și toate persoanele pe care le reprezentați. Dacă nu sunteți de acord cu oricare dintre prevederile acestor Termeni de Utilizare sau nu sunteți autorizat să fiți de acord si sa acceptati acesti Termeni de Utilizare, nu puteți folosi Site-ul. Afirmați, de asemenea, că sunteți major, din punct de vedere legal, că puteți semna contracte conform legislației în vigoare și că aveți capacitatea de a accepta termenii, condițiile, obligațiile, afirmațiile și garanțiile stabilite prin acești Termeni de Utilizare și să respectați și să vă conformați cu cererile formulate în acești Termeni de Utilizare.

Corectitudine, deplinătate și actualitate a informației

Nici noi, nici vreo terță parte nu datorează sau garantează corectitudinea, actualitatea, performanța, exactitatea sau caracterul adecvat al informațiilor și materialelor găsite sau oferite pe Site sub niciun motiv. Admiteți că astfel de informații și materiale pot conține greșeli, erori, iar noi ne declinăm total, din start, responsabilitatea, conform legislației în vigoare.

Utilizarea informației de pe acest Site se face pe propriul risc, noi nefiind responsabili. Va fi responsabilitatea Dvs. să vă asigurați că produsele, serviciile sau informațiile disponibile răspund nevoilor specifice.

Proprietate intelectuală

Acest website conține materiale care fie ne aparțin, fie pentru care deținem licența. Acest material include, dar nu se limitează la, design, layout, imagine, aspect și grafică. Reproducerea de orice alt fel decât în concordanță cu drepturile de copyright, menționate de Termenii de Utilizare, este strict interzisă.

Toate mărcile înregistrate reproduse pe acest Site, care nu sunt proprietatea sau pentru care nu se deține licența de către operator, sunt marcate corespunzător pe website.

Nimic de pe Site nu poate fi interpretat ca o înstrăinare sau acordare a folosinței, în mod direct sau indirect sau de orice alt fel, a unei licenţe sau drept de a utiliza orice marcă, logo sau marcă pentru un serviciu, afișate pe Site, fără a avea în prealabil permisiunea scrisă a proprietarului, cu excepţia cazurilor descrise în acest document.

Utilizarea neautorizată a acestui website poate declanșa o acțiune în judecată pentru daune sau o plângere penală.

ASOCIAȚIA-PARTENER.ro își rezervă toate drepturile, chiar dacă nu sunt în mod expres menționate în acest document sau pe acest Site.

Link-uri

Site-ul poate conține trimiteri către alte website-uri, care sunt furnizate doar ca și o oportunitate suplimentară și poartă de acces pentru informația postată. ASOCIAȚIA-PARTENER.ro nu este obligatoriu sa fi verificat toate informațiile postate pe aceste website-uri adiționale, menționate pe Site și nu este responsabilă pentru conținutul acestor alte website-uri, informații, materiale, produse sau servicii care pot fi oferite prin intermediul acestor alte website-uri. Includerea link-urilor către alte website-uri nu trebuie văzută ca o aprobare a conținutului acelor website-uri sau a diferiților termeni și condiții aplicabile folosirii acelor website-uri. ASOCIAȚIA-PARTENER.ro nu este responsabilă pentru pierderile, avariile sau alte responsabilități implicite, rezultate din utilizarea oricăruia din site-urile la care se face referire pe Site.

Relația cu companiile care fac reclamă pe ASOCIAȚIA-PARTENER.ro

ASOCIAȚIA-PARTENER.ro poate decide sa posteze campanii si promoții pe site-urile sale.

Corespondența sau afacerea sau participarea la promoțiile campaniilor de marketing postate pe site-urile noastre, inclusiv plata sau livrarea de bunuri ori servicii și orice alte condiții, termeni, garanții sau reprezentări asociate acestor relații se face pe propria răspundere a utilizatorului, respectiv a societăților implicate. Sunteți de acord ca ASOCIAȚIA-PARTENER.ro nu este responsabilă pentru nicio pierdere sau daună de niciun fel, apărută ca urmare a acestor tranzacții sau ca rezultat al prezenței celor care își fac publicitate.

Disclaimers

Utilizarea acestui Site se face pe riscul propriu al utilizatorului. Site-ul conține informații pe principiul “precum sunt”, respectiv “precum se găsesc disponibile”. Ne rezervam dreptul de a restricționa sau chiar împiedica accesul la site, total sau parțial, în orice moment. ASOCIAȚIA-PARTENER.ro respinge în mod expres orice obligații de orice fel, fie ele directe sau implicite, dar fără a se limita la: garanții implicite comercializării pentru un anumit scop sau garanții referitoare la faptul ca materialele de pe site sunt respectate, și de asemenea garanții decurgând din îndeplinirea obligațiilor aferente comercializării sau tranzacțiilor efectuate ori conduitei avute de societățile care își fac reclamă sau postează diverse materiale; ca accesul la site va fi neîntrerupt sau nu va avea erori; ca site-ul va fi securizat; ca site-ul sau server-ul care pune site-ul al dispoziție sunt fără viruși; sau ca informația de pe site va fi completa, corecta, rapid livrata sau autentica. Orice download sau upload pe site va fi efectuat pe riscul utilizatorului. Fiecare utilizator este individual responsabil pentru orice avariere a propriului computer sau a pierderilor de date rezultate din descarcarea, respectiv încărcarea unor astfel de materiale. Nicio avertizare sau informare, fie ea scrisa sau verbala, obtinuta de la ASOCIAȚIA-PARTENER.ro sau Site nu creaza nicio obligatie de orice fel. ASOCIAȚIA-PARTENER.ro nu-si asuma responsabilitatea referitoare la continutul site-ului in ce privește deplinătatea, corectitudinea, acuratețea, caracterul adecvat, utilitatea, actualitatea, autenticitatea sau seriozitatea informației.

Raspunderea ASOCIAȚIA-PARTENER.ro

Din cauza faptului ca autentificarea utilizatorului pe internet este dificilă, ASOCIAȚIA-PARTENER.ro nu poate și nu dorește să confirme identitatea fiecărui utilizator ca fiind cea reală. Deoarece nu dorim și nici nu putem sa ne implicam în relații user-to-user sau să controlăm comportamentul participanților de pe oricare dintre site-urile ASOCIAȚIA-PARTENER.ro, în cazul în care veți avea o dispută cu unul sau mai mulți utilizatori, ASOCIAȚIA-PARTENER.ro nu-și asumă responsabilitatea (inclusiv agenții sau angajații noștri) pentru orice dispute, cereri sau pagube (de fapt sau pe cale de consecință, directe și indirecte) de orice fel sau natură, cunoscute sau necunoscute, suspectate sau nu, divulgate sau nu, ce-au rezultat din sau au legatura în orice fel cu aceste dispute.

Limitarea răspunderii

Înțelegi și accepți în mod expres faptul că ASOCIAȚIA-PARTENER.ro nu poate fi considerată responsabilă față de tine pentru nicio pagubă directă, indirectă, accidentală, specială, cauzală sau dată ca exemplu, inclusiv dar fără a se limita la pagube referitoare la pierderde de profit, clientela, utilizarea de date sau alte pierderi (chiar dacă ASOCIAȚIA-PARTENER.ro a fost anterior informată despre eventuala existență a unor astfel de pierderi) care ar putea rezulta din:

a) utilizarea sau imposibilitatea de a utiliza serviciile ASOCIAȚIA-PARTENER.ro;

b) accesul neautorizat sau alterarea transmiterilor sau a informațiilor;

c) declarații sau comportament al terților referitor la serviciile ASOCIAȚIA-PARTENER.ro;

d) orice altă situație referitoare la acest serviciu.

Înțelegi, de asemenea, și accepți că:

a) sunteți singurul responsabil pentru folosirea acestor servicii. Serviciile sunt oferite „ca atare”.

b) ASOCIAȚIA-PARTENER.ro nu garantează că:

b.1) serviciile vor fi pe măsura cerințelor tale;

b.2) serviciile vor fi oferite fără întrerupere, în timp util, sigure sau fără erori;

b.3) rezultatele care pot fi obținute prin utilizarea serviciilor vor fi corecte sau de încredere

b.4) orice erori ale software-ului vor fi corectate;

c) Orice material descărcat sau obținut în orice fel prin utilizarea serviciului se face pe propria responsabilitate și risc and ești singurul responsabil pentru orice pagube suferite de calculatorului sau a oricărei pierderi de date rezultate din descărcarea unor astfel de materiale.

Despăgubiri

Utilizatorii Site-ului acceptă să despăgubească, apere și să protejeze ASOCIAȚIA-PARTENER.ro si funcționarii, directorii, angajații, contractorii, agenții, licențiatorii, prestatorii de servicii, subcontractorii și furnizorii săi, deși împotriva oricăror și tuturor pierderilor, răspunderilor, cheltuielilor, daunelor și costurilor, inclusiv onorarii avocațiale și cheltuieli de judecată, izvorând sau rezultând din folosirea Site-ului sau a sistemului de suport, apărute ca urmare a acțiunii sau inacțiunii tale, ești de acord să fii responsabil pentru orice și toate pierderile, responsabilitățile, cheltuielile, daunele și costurile, inclusiv onorariile avocatiale și cheltuielile de judecată, izvorând sau rezultând din acestea.

ASOCIAȚIA-PARTENER.ro își rezervă dreptul, pe cheltuiala sa, să-și asume apărarea proprie și controlul oricărei probleme, care face obiectul unei despăgubiri, și în acest caz utilizatorii Site-ului sunt de acord sa coopereze cu ASOCIAȚIA-PARTENER.ro în ceea ce privește pregătirea apărării împotriva unor astfel de pretenții.

Jurisdicție

Utilizarea Site-ului de către tine și orice diferend izvorand din aceasta utilizare a Site-ului sunt guvernate de legea română.

Întregul Contract

Acești Termeni de Utilizare împreună cu orice politici sau reguli de operare constituie întregul contract dintre ASOCIAȚIA-PARTENER.ro si Utilizator și înlocuiește orice alta comunicare și propunere anterioară sau prezenta, indiferent ca a fost făcută verbal sau în scris, între părți cu privire la Site.

Separabilitate

Dacă oricare dintre prevederile acestor Termeni de Utilizare este nelegală, fără valoare sau neaplicabilă, celelalte prevederi rămân în vigoare.

Procesarea datelor cu caracter personal

Pentru oferirea serviciilor site-ului www.asociatia-partener.ro de înscriere dintr-o baza de date în vederea primiri de oferte comerciale sau oportunități de angajare, consimțământul se poate acorda, de către persoanele cu o vârsta mai mare de 18 ani, electronic pe parcursul înscrierii pe website-ul www.asociatia-partener.ro sau prin transmiterea pe e-mail a formularului de consimțământ completat sau în format fizic prin depunerea lui la sediile grupului ASOCIAȚIEI PARTENER sau prin transmiterea prin servicii poștale la adresa Iași, B-dul Carol 1, Nr. 4, Corp A, Et. 3, cam. 303 – 304.

Cookie-uri

Acordarea consimțământului în mod electronic prin intermediul website-ul www.asociatia-partener.ro presupune utilizarea de cookie-uri și alte protocoale de comunicații electronice.

În plus pentru asigurarea funcționalităților website-ului www.asociatia-partener.ro și pentru statistici de utilizare a site-ului, astfel încât să putem îmbunătăți interfața sunt colectate și utilizate de către ASOCIAȚIA PARTENER date prelucrate în cookie-uri, web beacons, jurnale web de tip și sunt compuse din caracteristicile dispozitivului, sistemul de operare adresa URL de trimitere, informațiile despre acțiunile întreprinse pe site-urile noastre, datele și orele de vizitare a site-urilor noastre și alte utilizări statistici, email, parola cont ASOCIAȚIA PARTENER, IP, tipologie browser de acces, preferințe de utilizare limba interacțiune website.

Un „cookie” este un fișier pe care site-urile îl trimite pe computerul unui vizitator sau pe alt dispozitiv conectat la Internet pentru a identifica în mod unic browserul vizitatorului sau pentru a stoca informații sau setări în browser. Un „beacon web”, de asemenea cunoscut sub numele de etichetă Internet, etichetă pixel sau GIF clar, leagă paginile web la servere web și cookie-urile lor și este folosit pentru a transmite informațiile colectate prin cookie-uri înapoi la un server web. Prin intermediul acestor metode de colectare automată, este posibil să obținem „date clickstream”, care presupun un jurnal al legăturilor și al altui conținut pe care un vizitator dă clic în timp ce navighează pe un site web. Pe măsură ce vizitatorul face clic pe site-ul web, o înregistrare a acțiunii poate fi colectată și stocată mai ales pentru acordarea consimtamantului. Website-ul www.asociatia-partener.ro face legătura între anumite elemente de date pe care le-am colectat prin mijloace automatizate, cum ar fi informațiile din browser, împreună cu alte informații pe care le-am obținut despre dvs. pentru a ne anunța, de exemplu, dacă persoana fizică a deschis un e-mail care a fost transmis.

Cum sunt folosite Cookie-urile de către acest site?

O vizita pe acest site poate plasa Cookie-uri în scopuri de:

– Cookie-uri de performanță a site-ului, ex: setările volumului pentru video player, viteza de video streaming cu care este compatibil browser-ul

– Cookie-uri de analiza a vizitatorilor, ex: softul de analytics furnizat de o terta parte genereaza un Cookie de analiza a modului de utilizare a website-ului ASOCIAȚIA PARTENER.ro

– Cookie-uri de înregistrare, ex: contul de înregistrare și este folosit pentru accesarea serviciilor site-ului și pentru utilizarea zonelor de comunicare cu noi.

– Cookie-uri pentru publicitate anonime, ex: acțiunea de a vizualiza o reclamă afișată de noi sau de terți și sunt folosite pentu o mai bună targetare a publicității

– Cookie-uri ale furnizorilor de publicitate, Cookie-uri anonime ale unor terți pentru a analiza cât de multe persoane au fost expuse unui mesaj publicitar, cookie-uri asupra carora ASOCIAȚIA PARTENER.ro nu are acces sau influență.

Dacă sunteți înregistrat putem ști, de asemenea, detaliile pe care ni le-ați furnizat, cum ar fi adresa de e-mail și username-ul – acestea fiind supuse confidențialității și prevederilor din Politica privind prelucrarea datelor cu caracter personal și Reguli de prelucrare a datelor cu caracter personal, precum și prevederilor legislației în vigoare cu privire la protejarea datelor cu caracter personal.

Este de retinut ca Cookie-urile reprezinta punctul central al funcționării eficiente a Internetului, ajutând la generarea unei experiențe de navigare prietenoase și adaptată preferințelor și intereselor fiecărui utilizator.

Puteți refuza folosirea Cookie-urilor pe acest site și în acest caz refuzarea sau dezactivarea Cookie-urilor poate face ca anumite funcții de pe acest site sa fie impracticabile sau dificil de vizitat și folosit.

De asemenea, puteți șterge Cookie-urile în orice moment prin intermediul setărilor browser-ului folosit.

Ștergerea Cookie-urilor

În general, o aplicație folosită pentru accesarea paginilor web permite salvarea Cookie-urilor pe terminal în mod implicit. Aceste setări pot fi schimbate în așa fel încât administrarea automată a Cookie-urilor sa fie blocata de browser-ul web sau utilizatorul sa fie informat de fiecare data cand Cookie-uri sunt trimise către terminalul sau. Informații detaliate despre posibilitatile si modurile de administrare a Cookie-urilor pot fi găsite în zona de setări a aplicației (browser-ului web).

Limitarea folosirii Cookie-urilor poate afecta anumite funcționalități ale paginii web.

Refuzarea sau dezactivarea Cookie-urilor nu înseamnă ca nu veți mai primi publicitate online – ci doar ca aceasta nu va mai putea tine cont de preferințele și interesele dvs, evidențiate prin comportamentul de navigare.

Exemple de întrebuințări importante ale Cookie-urilor (care nu necesita autentificarea unui utilizator prin intermediul unui cont):

– Oferte adaptate pe interesele utilizatorilor – reținerea parolelor.

– Reținerea filtrelor de protectie a copiilor privind conținutul pe Internet (opțiuni family mode, funcții de safe search).

Conținut și servicii adaptate preferintelor utilizatorului – categorii de produse și servicii.

– Limitarea frecvenței de difuzare a reclamelor – limitarea numărului de afișări a unei reclame pentru un anumit utilizator pe un site.

– Furnizarea de publicitate mai relevantă pentru utilizator.

– Măsurarea, optimizarea și caracteristicile de analytics – cum ar fi confirmarea unui anumit nivel de trafic pe un website, ce tip de conținut este vizualizat și modul cum un utilizator ajunge pe un website (ex. prin motoare de căutare, direct, din alte website-uri etc.). Website-urile derulează aceste analize a utilizării lor pentru a îmbunătăți site-urile în beneficiul userilor.

Securitate și probleme legate de confidențialitate

Cookie-urile NU sunt viruși! Ele folosesc formate tip plain text. Nu sunt alcătuite din bucăți de cod așa că nu pot fi executate nici nu pot autorula. În consecință, nu se pot duplica sau replica pe alte rețele pentru a se rula sau replica din nou. Deoarece nu pot îndeplini aceste funcții, nu pot fi considerate viruși.

Cookie-urile pot fi totuși folosite pentru scopuri negative. Deoarece stochează informații despre preferințele și istoricul de navigare al utilizatorilor, atât pe un anume site cât și pe mai multe alte siteuri, Cookie-urile pot fi folosite ca o forma de Spyware. Multe produse anti-spyware sunt conștiente de acest fapt și în mod constant marchează Cookie-urile pentru a fi șterse în cadrul procedurilor de ștergere/scanare anti-virus/anti-spyware.

În general browserele au integrate setări de confidențialitate care furnizează diferite nivele de acceptare a Cookie-urilor, perioada de valabilitate și ștergere automată după ce utilizatorul a vizitat un anumit site.

Deoarece protecția identității este foarte valoroasă și reprezintă dreptul fiecărui utilizator de internet, este indicat să se știe ce eventuale probleme pot crea Cookie-urile.

Pentru ca prin intermediul lor se transmit în mod constant în ambele sensuri informații între browser și website, dacă un atacator sau persoana neautorizată intervine în parcursul de transmitere a datelor, informațiile conținute de Cookie pot fi interceptate.

Acest lucru se poate întâmpla, de exemplu, dacă browserul se conectează la server folosind o rețea necriptată (ex: o rețea WiFi nesecurizată).

Alte atacuri bazate pe Cookie implică setări greșite ale Cookie-urilor pe servere. Dacă un website nu solicită browser-ului să folosească doar canale criptate, atacatorii pot folosi aceasta vulnerabilitate pentru a păcăli browserele în a trimite informații prin intermediul canalelor nesecurizate. Atacatorii utilizează apoi informațiile în scopuri de a accesa neautorizat anumite site-uri.

Este foarte important sa fiți atenți în alegerea metodei celei mai potrivite de protecție a informațiilor personale.

Sfaturi pentru o navigare sigură și responsabilă, bazată pe Cookies

Datorită flexibilității lor și a faptului ca majoritatea dintre cele mai vizitate site-uri și cele mai mari folosesc Cookie-uri, acestea sunt aproape inevitabile.

Iată câteva sfaturi care vă pot asigura să navigați fără griji însă cu ajutorul Cookie-urilor:

– Particularizați-vă setarile browser-ului în ceea ce privește Cookie-urile pentru a reflecta un nivel confortabil pentru voi al securității utilizării Cookie-urilor.

– Dacă nu va deranjează Cookie-urile și sunteți singura persoana care utilizează computerul, puteți seta termene lungi de expirare pentru stocarea istoricului de navigare și al datelor personale de acces.

– Dacă împărțiți accesul la calculator, puteți lua în considerare setarea browser-ului pentru a șterge datele individuale de navigare de fiecare dată când închideți browser-ul. Aceasta este o variantă de a accesa site-urile care plasează Cookie-uri și de a șterge orice informație de vizitare la închiderea sesiunii navigare.

– Instalați-vă și updatați-vă constant aplicații antispyware.

Multe dintre aplicațiile de detectare și prevenire a spyware-ului includ detectarea atacurilor pe site-uri. Astfel, împiedică browser-ul de la a accesa website-uri care ar putea sa exploateze vulnerabilitatile browserului sau sa descarce software periculos.

Asigurați-vă că aveți browser-ul mereu actualizat la ultima versiune.

Multe dintre atacurile bazate pe Cookies se realizează exploatând punctele slabe ale versiunilor vechi ale browserelor.

Cookie-urile sunt pretutindeni și nu pot fi evitate dacă doriți să vă bucurați de acces pe site-urile de pe Internet – locale sau internaționale. Cu o înțelegere clară a modului lor de operare și a beneficiilor pe care le aduc, puteți lua măsurile necesare de securitate astel incat sa puteti naviga cu încredere pe internet. Este posibilă setarea din browser pentru ca aceste Cookie-uri să nu mai fie acceptate sau poți seta browser-ul să accepte Cookie-uri de la un site anume. Dar, de exemplu, dacă nu ești înregistat folosind Cookie-urile, nu vei putea lasă comentarii.

Toate browser-ele moderne oferă posibilitatea de a schimba setarile Cookie-urilor. Aceste setări se găsesc de regula în “opțiuni” sau în meniul de “preferințe” al browserului tău.

Pentru a înțelege aceste setări, următoarele linkuri pot fi folositoare, altfel puteți folosi opțiunea “ajutor” a browserului pentru mai multe detalii.

Pentru setarile Cookie-urilor generate de terți, puteți consulta și site-ul: https://www.youronlinechoices.com/ro/ unde găsiți mai multe informatii privind confidențialitatea legată de publicitatea online.

Pentru informații despre folosirea cookie-urilor folosite de Google Analytics puteți consulta: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage

Modalitățile de prelucrare se supun Politicii de prelucrare a datelor cu caracter personal și Regulilor de prelucrare a datelor cu caracter personal.

Netransferabilitate

Dacă oricare dintre clauzele menționate în capitolul „Termenii de Utilizare ” este considerată invalidă de legislația în vigoare, invaliditatea unei astfel de clauze nu va afecta validitatea celorlalte clauze ale “Termenilor de Utilizare”.

„Termenii de Utilizare” reprezintă un contract între tine și ASOCIAȚIA PARTENER.ro privind utilizarea ASOCIAȚIA PARTENER.ro.

Cum să ne contactați

Întrebările sau comentariile despre acești Termeni de Utilizare sau Site pot fi adresate către secretariat@asociatia-partener.ro

 

ASOCIAȚIA PARTENER
GRUPUL DE DEZVOLTARE LOCALĂ

B-dul Carol 1, Nr. 4, Corp A, Et. 3, cam. 303 – 304, Iași, 700505, România
secretariat@asociatia-partener.ro